ZDRAVSTVENI DOM SLOVENJ GRADEC

Partizanska cesta 16, 2380 Slovenj Gradec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Domov Center za krepitev zdravja

Center za krepitev zdravja

E-pošta natisni

CKZ www.eu-skladi.si  

 

Projekt Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih

 

Projekt Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih se bodo izvajale na ravni celotnega Zdravstvenega doma Slovenj Gradec in Zdravstvenega doma Dravograd oziroma v njegovih posameznih organizacijskih enotah in lokalnem okolju. Zdravstveni dom Slovenj Gradec in Zdravstveni dom Dravograd pri tem projektu delujeta kot konzorcij.

Namen projekta je krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenih domov, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in mladostnike, izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.

Ključni del projekta predstavlja vzpostavitev integriranih centrov za krepitev zdravja (CKZ) kot samostojnih enot v zdravstvenih domovih. CKZ so ključne organizacijske strukture na primarni ravni zdravstvenega varstva za zagotavljanje izvajanja zdravstveno vzgojnih obravnav ter aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri prebivalcih vseh populacijskih skupin v lokalnih skupnostih.

Z implementacijo nadgradenj preventivnih programov želimo pri ciljnih populacijah prispevati k boljši informiranosti, motiviranosti in posledično vključenosti v preventivne programe ter k dostopnejšim, sprejemljivejšim in ustreznejšim preventivnim obravnavam.

 

Strokovno podporo in usmerjanje pri izvajanju projektnih aktivnosti v zdravstvenih domovih ter vsebinsko spremljanje bosta izvajala Ministrstvo za zdravje in Nacionalni inštitut za javno zdravje v okviru »Modela skupnostnega pristopa krepitve zdravja v Sloveniji«.

Vsebinska izhodišča za izvajanje tega projekta vsebujejo šest podsklopov.

Podsklop 1: Vzpostavitev in delovanje novih struktur v zdravstvenem domu za podporo izvajanju integrirane preventive kroničnih bolezni in zmanjšanju neenakosti v zdravju.

Ta podsklop bo obsegal horizontalne aktivnosti na ravni zdravstvenega doma (ZD), kjer je pomembna podpora vodstva zdravstvenega doma , ter sodelovanje in povezovanje vseh zdravstvenih delavcev, ki delujejo na področju preventive in sodelovanje ZD s partnerji v lokalni skupnosti (občina, center za socialno delo, območna služba Zavoda za zaposlovanje, območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, območna enota NIJZ, vzgojno izobraževalni zavodi, PUM, mladinski centri,…)

 

Podsklop 2: Vzpostavitev in delovanje integriranega centra za krepitev zdravja (CKZ)

S preoblikovanjem zdravstveno vzgojnih centrov v CKZ se strmi k zagotavljanju kakovostnih preventivnih programov, ki se med seboj povezujejo in strokovno dopolnjujejo ter jih izvaja za to posebej usposobljen kader, ki izvaja program Priprava na porod in starševstvo, aktivnosti krepitve zdravja ter zobozdravstvene vzgoje za otroke in mladostnike ter Program za krepitev zdravja.

 

Podsklop 3: Izvajanje nadgradenj pri preventivnih pregledih otrok in mladostnikov

Namen te nadgradnje je zgodnje odkrivanje ogroženih za nastanek kroničnih bolezni, ki so povezane z neustreznimi prehranjevalnimi in gibalnimi navadami ter ustrezno ukrepanje vključno z informiranjem in motiviranjem za aktivno skrb za zdravje otrok in mladostnikov.

 

Podsklop 4: Izvajanje dodatnih preventivnih aktivnosti patronažne službe

Na ta način se želi nadgraditi preventivno delo v patronažnem varstvu. Patronažne medicinske sestre bodo izvajale posvetovalnice v lokalnih skupnostih, vzpostavljale stik z ne odzivniki preventivnih programov, pripravljale analizo terenskega območja, ter izvajale obravnavo novorojenčkov, dojenčkov in otročnic po posodobljenem programu.

 

Podsklop 5: Aktivnosti za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin

Podsklop 6: Vzpostavitev in delovanje struktur na ravni lokalne skupnosti po modelu skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjšanje neenakosti v zdravju

V vseh treh občinah (Slovenj Gradec, Dravograd, Mislinja) se bodo vzpostavile Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju na pobudo ZD v sodelovanju z OE NIJZ.

 

 

S ciljem doseganja boljšega zdravja, z zdravjem povezane kakovosti življenja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti ter načrtovanja aktivnosti promocije zdravja, ki bodo izhajale iz potreb ciljne populacije bomo v okviru tega projekta okrepili javnozdravstveno poslanstvo ZD.

 

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si  

                                                                            

Zapisala: Učakar Mateja, mag. zdr. nege

Vodja CKZ

Zadnjič posodobljeno: Četrtek, 04. April 2019 ob 15:01